logo mel wellness

M.E.L. 

Algemene voorwaarden   

 

Artikel 1 definities  

1.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die een behandeling ondergaat of uitvoert. 

1.2 Onder behandelaar wordt verstaan de persoon of personen die een behandeling bij de klant uitvoeren/verrichten. 

1.3 Onder voorwaarde vind u de voorwaarde waaraan dient voldaan te worden voor het ondergaan van een behandeling. 

 

Artikel 2 Voorwaarden 

2.1 Iedere behandeling vergt zijn eigen voorwaarde, een behandeling wordt niet uitgevoerd zonder toestemming van een bevoegd persoon bij minderjarigheid. 

2.2  Elke behandeling vergt eerlijkheid over eventuele gezondheidsproblemen of dingen die van invloed kunnen zijn op een behandeling.  

2.3 Openlijkheid is de verantwoording van de persoon die de behandeling wilt ondergaan. Eventuele nalatigheid hierin die relevant kan zijn voor de behandeling kan niet toegerekend worden aan de behandelaar.  

2.4 De behandelaar en de klanten zijn ten alle tijden verplicht zichzelf te kunnen legitimeren. Bij twijfel kan een behandeling geweigerd worden.  

 

Artikel 3 het pand  

3.1 Het pand wordt dagelijks schoongemaakt en voldoet aan de eisen die de wet stelt. 

3.2  Alle eisende maatregelen die gesteld worden aan de ruimte worden ingevoerd en nageleefd. 

3.3 De ruimtes zijn toegankelijk en in veilige staat. 

3.4 In het pand is audio en videobewaking aanwezig met de mogelijkheid dit op te nemen en terug te kijken.  

3.5 Indien nodig mag en kan er audio en videobeeldmartiaal gebruikt worden om bewijs te leveren. 

 

Artikel 4 behandelaar 

4.1 De persoon die de behandeling verricht is verzorgt, welgemanierd en klantgericht. 

4.2 Eventuele ontevredenheid wordt opgelost door de eigenaresse Melanie Daal. 

4.3 De behandelaar is bevoegd volgens de diplomering eis en voorwaardes  van de GGD en overigen relevante instellingen. 

4.4 De behandelaar kan gevraagd worden referenties aan te leveren. Deze aanvraag wordt door eigenaresse Melanie Daal uitgevoerd en teruggekoppeld.  

4.5 De behandelaar kan aantoonbaar relevante papieren aanleveren die in bezit zijn  bij de eigenaresse, deze worden niet aan de klant getoond maar bevestigd door Melanie Daal.  

 

Artikel 5 Behandeling 

5.1 De behandelaar is vriendelijk, zakelijke en professioneel. 

5.2 De behandeling voldoet aan de verwachtingen zoals afgesproken. 

5.3 De behandeling is privé en wordt niet met derde besproken. 

5.4 De behandelaar is verantwoordelijk voor het eindresultaat eventuele problemen worden met eigenaresse Melanie Daal besproken.  

 

 

Artikel 6 tatoeëren 

6.1 Inktvlekken kunnen zich voordoen en hiervoor adviseert de behandelaar oude kleding aan te doen eventuele schade is niet te verhalen op de behandelaar of bij M.E.L. 

6.2 Voor behandeling dienen toestemmingsformulieren getekend te worden. Bij twijfel in waarheid mag de behandeling gestaakt worden. 

6.3 Behandelaar dient een schort te dragen in bezit van het bedrijf.  

6.4 Alle hygiënische voorschriften dienen als lijndraad door d behandeling te lopen.  

6.5 Alle naalden zijn nieuwe en steriel verpakt voor gebruik. 

6.6 Alleen bij toestemming mag er vanaf 17 jaar getatoeëerd worden. De behandelaar is ten alle tijden bevoegd om niet in te stemmen met de behandeling 

6.7 Indien de behandelaar twijfel heeft mag de behandeling geweigerd worden.  

6.8 behandelingen worden niet bij mensen met een verstandelijke beperking uitgevoerd die niet in staat zijn zelfstandig in te stemmen wetende waarvoor zij hun toestemming verlenen.  

 

Artikel 7 haarcosmetica  

7.1 Alle behandelingen worden voorhand besproken. Zowel de klant als behandelaar zijn verantwoordelijk voor het overeenkomen van het gewenste resultaat. Eventuele onduidelijke  communicatie vanuit de  klant kan niet bij de behandelaar neergelegen worden.  

7.2 Alle behandelingen worden uitgevoerd door een bevoegd en gecertificeerd persoon.  

 

Artikel 8 uiterlijke verzorgingsbehandelingen 

8.1 Permanenten make-up gebeurt via alle richtlijnen van de GGD met de bijbehorende toestemmingsformulieren. 

8.2 Alle benodigde formulieren dienen getekend te worden voor aanvang van de behandeling. Bij twijfel mag de behandeling afgewezen worden. 

8.3 Schoonheidsbehandelingen volgen de richtlijnen voor de daarvoor aangewezen instanties. 

 

Artikel 9 producten 

9.1 Afgenomen producten dienen te voldoen aan de verwachtingen. Eventuele ontevredenheden worden besproken met de eigenaresse Melanie Daal.  

9.2 Pruiken en andere hand gevaardigde haarwerken hebben een garantie van een jaar. 

9.3 Slecht of onjuist met afgenomen producten omgaan kan niet verhaald worden bij de verkoper.  

 

Artikel 10 betaling 

10.1 Betaling is mogelijk per pin en contact. 

10.2 Termijn betalingen en afspraken kunnen alleen afgesproken en geregeld worden met de eigenaresse Melanie Daal. 

10.3 Een onbetaalde behandeling kan afgezegd worden door de behandelaar. 

10.4 Een behandeling die niet minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd  dient betaald te worden. 

10.5 Een behandeling mag overgenomen worden door een gelijkwaardige behandelaar in geval van ziekte en of afwezigheid. Het afgesproken bedrag wordt in dat geval gehanteerd.  

 

 

 

Artikel 11 klachten 

11.1 Alle klachten worden mede behandeld onder toezicht van eigenaresse Melanie Daal. 

11.2 Klachten worden serieus genomen en mondeling besproken.  

11.3 Eventuele herstelbehandelingen (met uitzondering van de kappersbehandelingen) zijn voor kosten van de behandelaar. 

11.4 Bij herhaaldelijke klachten over een behandelaar kan de behandelaar op non-actief gezet worden voor heroverweging van de opdrachtovereenkomst.  

11.5 Eventueel mag er gebruikt gemaakt worden van het beeld en geluidsmateriaal om tot een conclusie te komen. 

11.6 Indien een klacht gedaan is en de klant niet tevreden is kan de klant zich richten tot een bevoegde derde partij. 

11.7 De kosten voor een eventuele bemiddeling en rechtszaak komen voor kosten van de aanvrager. 

11.8 Klachtenbeleid is te vinden op de site onder het kopje klachten. 

 

 

Artikel 12 Toepassing  

12.1  Het Nederlandse recht is van toepassing. 

12.2 Eventuele conflicten zullen voorgedragen woorden aan de bevoegde rechter.